Først må jeg understreke at det ikke er bussbytte i seg selv som er problemet, men type busser som er satt inn..

De er direkte farlige for de eldre, som faktisk i mangetall har skadet seg stygt ved på/avstigning. Ingen eldre med rullator, eller foreldre med vogner kommer seg på bussen uten hjelp. Til og med sjåførene klager på bussene.

Og hvorfor sette inn så store busser som bybusser, som må snike seg rundt i trange gater og vanskelige svinger både i sentrum og bebyggelser? Jeg har selv klaget til Vy på vegne av de eldre, men svaret jeg fikk var faktisk til å spy av.

De eldre kan bruke Flex, så slipper de problemer. Vi vet med sikkerhet at det går like busser i blant annet i Ski, som er av den lave typen, så hvorfor skal vi ikke kunne få det her?

Nei, få ut fingeren, bytt til lave biobusser, vi vet de finnes. Disse høye bussene egner seg kun til langturer, ikke som bybusser. Flere eldre tør rett og slett ikke ta bussen, og de mister muligheten til å gjøre som de alltid har gjort, ta en busstur, skravle med kjente, og rett og slett få vært sosial.

Dette leserbrevet er et svar på dette leserbrevet:

Mener bybussen er livsfarlig for eldre: – Flere har falt i trappa og skadet seg