Flyttet fra Askim til Saltnes – et liknende eventyrhus har du aldri sett maken til

I Saltnes har Randi og mannen Gorm bygd et et hus som ikke ligner noe man har sett tidligere. Og de har gjort alt selv.