Det skriver sykehuset selv på sine nettsider.

 – Østfoldingene er blant de beste i landet på å gi blod, sier seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad i senter for laboratoriemedisin.

Blod kan ikke framstilles kunstig, i motsetning til mange andre livsviktige legemidler.

Etter den internasjonale blodgiverdagen, 14. juni, i løpet av én sommeruke var det 200 personer som meldte seg til tjeneste i Østfold. Alle friske mennesker mellom 18 og 60 år kan begynne å gi blid. Dette kan en også fortsette med til man har fylt 70 år. Men, du må ha norsk personnummer og beherske språket godt. Dette fordi spørsmålene man må besvare ved hver blodgivning er på norsk.

– Mange kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse er helt avhengig av hjelp fra blodgivere. Derfor er det helt fantastisk at så mange østfoldinger ønsker å bidra, sier Bolstad til sykehusets nettside.

I dag er det 9.000 aktive blodgivere i Østfold. Korpset må likevel fornyes med 1.000 nye givere hvert år, for å erstatte de som må pensjoneres.

– Blodbanken i Sykehuset Østfold har svært god beredskap da vi har fem tappestasjoner, og blodgiverne i fylket er veldig flinke til å komme når vi ber om det. Foreløpig har vi nok blod, men erfaringsmessig vet vi at når vi nærmer oss august, er det utfordrende å fylle blodskapet. Vi ønsker derfor at givere som da er i Østfold, tar kontakt for timebestilling og donasjon, sier Bolstad til nettsidene.