1. desember 2021 vedtok kommunestyret med 33 mot 10 stemmer at fylkesvei 115 i Askim mellom Osloveien og kommunedelet på Vammabrua skal hete Skiptvetveien.

Samtidig ble det også vedtatt at den gamle Vammaveien på østsiden av Skiptvetveien skulle døpes om fra Vammaveien til Skjørtensvingen.

Årsaken er at frem til dette vedtaket hadde både gamleveien forbi Moen skole og den nye fylkesveien gjennom ravinedalen, samt veien rundt Skjørtensvingen navnet Vammaveien og det skapte mye forvirring.

At den nye fylkesveien på folkemunne kalles Ravinedalsveien bidrar heller ikke til å minske forvirringen.

Derfor vedtok kommunestyreflertallet å endre to av de tre Vammaveiene til Skiptvetveien og Skjørtensvingen.

Nå er det kun øverste del av den gamle fylkesveien forbi Moen skole som har beholdt navnet Vammaveien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Siden vedtaket i 2021 har imidlertid kommunens saksbehandlere fortsatt å bruke navnet Vammaveien om fylkesvei 115 i Askim.

Heller ikke søk i diverse kart-databaser er det spor etter Skiptvetveien på denne strekningen.

Det samme gjelder Skjørtensvingen.

Vi aner ugler i mosen da vi oppdager at Indre Østfold Renovasjon IKS, som ligger langs Skiptvetveien, fortsatt bruker Vammaveien 207 som sin adresse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Smaalenenes Avis tok derfor en telefon til Lindy Hansen, leder for geodataavdelingen i Indre Østfold kommune for å undersøke hvor det har blitt av Skiptvetveien og Skjørtensvingen.

– Dette skal jeg undersøke, sier hun.

Neste dag sender hun oss denne e-posten:

–Skiptvetveien og Skjørtensvingen, har ved en inkurie, ikke blitt lagt inn i kartverket. Dette er det tatt tak i, og varsel om adressering er sendt til berørte parter i dag. Veiene vil bli rettet i kartet, når varslingstiden er ute, skriver Hansen.