I dag da jeg scrollet nedover i avisen, dukket det opp en setning tilhørende et debattinnlegg fra Frank Finstad og Folkets stemme. "Vi vil blant annet fjerne 23 lederstillinger og andre stillinger i administrasjonen"

Jeg kjente på et støkk i magen, som hovedverneombud i kommunen vår klarer jeg ikke se hvordan hverdagen skal bli uten. Vi skulle satt oss ned for en realitetsorientering, med noen av oss som jobber tett på ledere og ansatte i hele linja. Jeg vet med 100% sikkerhet at ansatte på flere områder trenger flere ledere, og økning i grunnbemanning.

Ansatte trenger en leder som er tilstede, som ser og lytter. En leder som jobber med hele laget. En leder som sammen med tillitsvalgt og verneombud jobber for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, som jobber med nærvær. En med tid til å se oss i hverdagen.

Hvis den ikke lederen er der, uansett kommunalområde og avdeling, vil det koste ennå dyrere i økt sykefravær, turn over og arbeidsmiljøutfordringer. Bare sånn til Orientering ut fra erfaring!

Vi vil blant annet fjerne 23 lederstillinger og andre stillinger i kommunens administrasjon