Med bare én dag igjen i desember sendte Statens Vegvesen ut en pressemelding om dødsulykker i fylket. Ingen av dødsulykkene skjedde i Indre Østfold.

Møteulykken i en rundkjøring i Halden, hvor en 18 år gammel mann mistet livet etter en kollisjon med lastebil, er den siste dødsulykken i Østfold i 2019. I de andre dødsulykkene mistet to menn på 28 og 30 år livet i to utforkjøringsulykker i Moss og Sarpsborg. I den siste ulykken omkom en mann på 79 år i en fotgjengerulykke etter at han ble påkjørt av traktor i Fredrikstad.

– Et hvert liv som går tapt på vegene er ett liv for mye. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi blant annet har fått en varig effekt av utbyggingen av E6 og E18 gjennom fylket hvor de alvorlige møteulykkene er borte på de utbygde strekningene med midtrekkverk, sier Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold.