Et ark med meldingen "ADVARSEL: Her pågår norskfiendtlig virksomhet" og et sperrebånd med Nordfront sine forskjellige hjemmesider på sperret inngangen til Rakkestad Avis mandag morgen.

Politiet var på stedet kort tid etter at det ble oppdaget, men det finnes foreløpig ingen svar på hvem som skal ha hengt opp advarslene på redaksjonsdøra. Saken skal nå etterforskes.

Det skal ikke slik RA-redaksjonen ser det, være noen enkeltsaker som skal kunne være knyttet til en slik type advarsel.