Folkehelseinstituttet er i gang med å velge ut 20 ansatte som skal bli prioritert i vaksinekøen, men sier at de ikke har bedt regjeringen om å bli prioritert.

Vanligvis er det FHI som bestemmer hvem som skal vaksineres når, men fredag varslet statsminister Erna Solberg at 500 såkalt samfunnskritisk nøkkelpersonell skal prioriteres. Blant dem er alle i regjeringen, og nøkkelpersoner i FHI og Helsedirektoratet.

Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, sier til NTB at FHI tar avgjørelsen fra regjeringen til etterretning. Hun vil ikke kommentere at prioriteringen gjøres uten råd fra fagmyndighetene.

FHI har tidligere bedt om, og fått ja til, å vaksinere kritisk personell i vaksinehåndteringen. De har ikke bedt regjeringen om å bli prioritert ytterligere nå, sier Knudsen.

– Har ikke pasientnær kontakt

– Formålet med vaksinasjon er å forebygge sykdom og død, og når det har vært for lite vaksiner, så har vi lagt til grunn en prioritering ut fra å vaksinere grupper som har høyest risiko for alvorlig forløp og død. I tillegg er helsepersonell prioritert, sier Knudsen til NTB.

Hun legger til at FHI har en sentral rolle i pandemihåndteringen, og har flere ansatte som gjør tilsvarende oppgaver som dem i helsetjenesten.

– Men vi har ikke pasientnær kontakt. Vi har dermed ikke bedt om å bli prioritert i kraft av den rollen vi har, sier hun.

Det er blant annet alle regjeringsmedlemmene, og nøkkelpersonell i FHI og Helsedirektoratet som nå skal prioriteres. Prioriteringen er omstridt, og flere stortingspolitikere har varslet at de sier fra seg sin nye plass i køen og vil gi dem til lærere.

Velger ut 20 medarbeidere

FHI opplyser at de er i gang med å velge ut 20 medarbeidere som skal prioriteres. De vil prioritere medarbeidere som er kritiske i håndteringen av pandemien, med operative funksjoner.

– Det er mange som oppfyller kriteriet som er angitt fra departementet om å fylle viktige funksjoner i forbindelse med krisehåndteringen. Vi har derfor lagt til grunn tilleggskriterier for å kunne prioritere en liste, sier Knudsen.

Hun sier at FHI i likhet med flere andre har ansatte som ikke kan være på hjemmekontor, for eksempel laboratorieansatte.

– Det har vært krevende å få til kontinuitetsplanlegging, men vi har innført begrensninger på arbeidsplassen med tanke på avstand og alle som kan jobbe hjemmefra har gjort det. Slik har vi fått til god håndtering av oppgavene våre i påvente av vaksinering, sier Knudsen.

Omstridt prioritering

Prioriteringen er omstridt. Flere stortingspolitikere har gjort som Torstein Tvedt Solberg (Ap), som lørdag sa til NTB at han vil gi fra seg sin prioriterte vaksinedose.

Det har i lang tid vært et krav om at lærere og barnehageansatte må prioriteres i vaksinekøen.

Også ansatte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav rykker nå fram i køen.

Det gis også vaksinedoser til Høyesterett, departementer og et antall doser til Slottet.

– Grunnen til at vi nå skal vaksinere 500 personer er fordi de er nøkkelpersonell i håndteringen av pandemien, og for å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet til NTB.

– Dermed mener vi det er ansvarlig å vaksinere disse personene som har nøkkelroller knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien og arbeidet i konstitusjonelle organer, sier Korkunc.

(©NTB)