En ny studie fra FHI slår fast at flere bruker sterke smertestillende legemidler, også kjent som opioider, over lang tid. De er bekymret for utviklingen.

– Vi er bekymret for pasientene som bruker opioider over lang tid. Denne bruken kan ha uheldige konsekvenser, sier seniorforsker Ingvild Odsbu ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun er en av forskerne som står bak den ferske studien som slår fast at antallet personer som regelmessig bruker opioider store deler av året, har gått fra 50.000 personer i 2011 til 60.000 personer i 2019.

– Det er altså rundt 10.000 flere personer med vedvarende opioidbruk i 2019 sammenlignet med 2011. Dette er en utvikling det bør følges nøye med på, sier Odsbu.

Bruken er mest vanlig blant personer over 70 år. Odsbu påpeker at denne gruppen er særlig sårbar for bruk av opioider over lang tid, da dette kan føre til uklarhet, svimmelhet og støhet.

De siste årene har det også vært en økning i antallet overdosedødsfall som skyldes reseptbelagte sterke smertestillende, uten at det har vært brukt i forbindelse med illegale rusmidler.