Helsedirektoratet og FHI anbefaler å gå over til en normal hverdag i sitt faglige grunnlag lørdag morgen.

– Med den kunnskapen vi har nå, og slik situasjonen nå ser ut, så mener vi at samfunnet kan gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, står det i det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet og FHI.

Helsemyndighetene anbefaler også symptombasert testing i to til tre uker, med anbefaling om å holde seg hjemme ved positiv test, før en overgang til testing på klinisk indikasjon.