Fem personer måtte jobbe i tre timer for å rydde – leter etter spor fra syndere