Fem nye virksomheter etablert – Jens Ivar er en av de som satser