42. år: Fartstiden til Øystein Rafoss nærmer seg 42        år når han avslutter for godt som kraftverksjef i Solbergfoss til sommeren.

Øystein skulle bare gjøre en liten jobb – ble værende på kraftverket i 41 år

Han skulle bare bytte noen instrumentpaneler. I stedet ble Øystein Rafoss med på en kjempeutbygging av Solbergfoss-anlegget.
Publisert