Onkelen til Eva kom aldri hjem fra krigen

Trond Evald Thoresen fikk en våt grav utenfor norskekysten, bare 22 år gammel. Hvem var han?