FAU nekter å flytte 17. mai-festen til sentrum – nå jobber Monica for å lage stort fellesarrangement uten skolen