Fare for at kantene glir ut på fylkesvei – får ikke lov til å løse problemet

Selv om den ene delen av Viken fylkeskommune vil utbedre veien, sier den andre delen av den samme Viken fylkeskommune bastant nei.