Marker kommune har fått 800.000 kroner for å delta på EU-prosjektet TANGO-W.

Målet er at kommunen, sammen med Halden-firmaet Smart Innovation Norway, skal se på løsninger for at kommunen skal bli mer tiltalende i framtiden. Halden og fem andre kommuner fra landene Sverige, Litauen, Østerrike og Norge er med på prosjekt. Hver kommune har et eget prosjekt de jobber med de tre neste årene.

Det skriver Smart Innovation Norway i en pressemelding mandag.

I startfasen

I Marker kommune skal de se på løsninger innen bærekraftig energi og bruksområder for dette.

– Det er nødvendig å realisere ambisjonene i klimaarbeidet på en måte som er gunstig i forhold til lokal nærings- og samfunnsutvikling. Vi tror at kortreiste løsninger er de mest hensiktsmessige over tid, og vil se hvordan vi kan utnytte de muligheter som finnes, enten det er snakk om energi eller lokalproduserte matvarer, sier kommunalsjef Vidar Østenby i Marker kommune.

(Saken fortsetter under bildet)


En mulighet kommunen og de andre involverte har diskutert er hvordan man kan utnytte eksisterende vindkraft for hydrogenproduksjon i kombinasjon med solenergi.

Vil forbedre norske samfunn

Halden og Marker får 800.000 kroner hver, mens Smart Innovation Norway får 2,1 millioner kroner til arbeidet. I Halden skal kommunen se på løsninger for å hindre matsvinn.

Ulrika Holmgren er seniorrådgiver i avdelingen Smarte Byer og Samfunn i forskningsbedriften fra Halden.

– Her skal vi bygge videre på den erfaringen vi har fra alle prosjektene vi har hatt sammen med norske kommuner og samfunn. Vi skal med hjelp av kompetente prosjektpartnere utvikle modeller og metoder for hvordan vi kan sikre positiv endring og kunnskapsbygging for å skape gode og bærekraftige byer og samfunn, sier seniorrådgiveren.

(Saken fortsetter under bildet)

I grove trekk handler det om å finne måter å inkludere innbyggere, næringsliv, frivillige, foreninger, organisasjoner og andre samfunnsaktører i å finne løsninger for klimavennlig tilnærming innenfor mat, vann og energi.

Ønsker innspill

Framover kan innbyggerne delta aktivt i prosjekt ved å komme med innspill til kommunen.

– Målet er å gjøre byer og samfunn bedre å leve og bo i, og da trenger vi innbyggernes meninger og forslag, forklarer Ulrika Holmgren.

Thor Moen, leder for Smarte Byer og Samfunn hos Smart Innovation Norway, gleder seg til å starte med det nye prosjektet.

– At vi klarer å gjøre oss relevante, er det bare å glede seg over, og vi gleder oss spesielt over at Halden og Marker kommune er med. Her er det muligheter for å få til synergier for å forsterke det allerede pågående arbeidet med Smart Marker, Smart City Halden og My Digital City i Halden, sier han.