– Dette er fantastisk og vil hjelpe oss til å satse videre på skolebibliotekene våre, forteller biblioteksjef i Skiptvet kommune, Nina Håkonsen.

Skiptvet kommune får 712.500 kroner i prosjektmidler fra regjeringen, mens Marker kommune får 900.000 kroner. Regjeringen gir 17 millioner kroner til 26 kommuner som har søkt om tilskudd for å styrke skolebibliotekene.

Målet med tilskuddet er at skolebibliotekene skal bli en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag. Midlene skal også bidra til å styrke arbeidet med lesestimulering og skape en inkluderende arena.

– Vi møter skrift overalt, både på skolen, i jobb og på fritiden. Det krever gode leseferdigheter. Å kunne lese godt er avgjørende for å kunne delta i samfunnet. Derfor er det viktig at vi styrker skolebibliotekene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

(Saken fortsetter under bildet)

I Skiptvet er kommunen i en fase der folkebiblioteket og skolebiblioteket på Kirkelund skole skal skille lag. Folkebiblioteket skal flyttes, men for kommunen er det viktig at begge skolebibliotekene har likt tilbud for elevene.

– Vi ønsker at midlene skal brukes på en skolebibliotekkoordinator. I første omgang blir dette opprettet som en prosjektstilling, men vi håper at det kan bli en fast løsning på sikt. Vi ønsker også å styrke rollen til skolebibliotekaren, forteller Håkonsen.

I Marker har ikke kommunen landet helt på hva midlene skal brukes på, men rektor på Marker skole er godt fornøyd med at elevene skal få et bedre tilbud.

– Jeg vil gi ros til de som har skrevet søknaden. Det er veldig gledelig at vi får disse midlene. Vi skal ha et møte med biblioteksjef og virksomhetsleder for kultur neste uke, så får vi se på hva vi lander på. Det er helt klart at dette er penger som kommer godt med for å styrke samarbeidet mellom skolen og biblioteket i kommunen, forteller Bjørn Furulund til Smaalenenes Avis.