Faktasjekk: Vil bruke 350 millioner mindre etter at fem kommuner ble slått sammen

2019 hadde de fem kommunene som slo seg sammen samlede driftsutgifter på 3,8 milliarder kroner. I år legger den nye kommunen opp til å bruke 350 millioner kroner mindre.