NTB: * 3.280 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Fra og med den 17. mars 2022 registreres dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve, noe som fører til flere registreringer og en oppjustering av totalen som før dette var 1.752.

* 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.341.438 personer mottatt første dose, og 4.046.352 har mottatt andre dose.

* 2.965.338 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 54,7 prosent av befolkningen.

* Variantene alfa, beta, gamma, delta og omikron av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. I januar 2022 tok omikronvarianten over for delta som den dominerende i Norge.

* Uke 7 2022 sluttet FHI å publisere antall funn av de ulike variantene. Til da var det i Norge funnet 37.935 tilfeller av alfa, 667 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 121.843 tilfeller av delta og 74.163 tilfeller av omikron (BA1 og BA. 2).

* 1.444.654 personer har siden februar 2020 fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) mandag. Registrerte selvtester etter 24. januar 2022 er ikke inkludert i tallet.

* Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er 30 år. Det er 710.862 menn som har fått påvist smitte, og 733.781 kvinner. I tillegg er det ukjent hvilket kjønn elleve av de smittede har.

* R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre. Siden 4. april har det gjennomsnittlige R-tallet ligget på 0,8, ifølge FHI.

* 22. mars 2022 sluttet Helsedirektoratet å registrere pasienter innlagt med koronavirus. Da var 467 koronapasienter innlagt på norske sykehus, og av dem fikk 22 pasienter behandling med respirator. I alt 2.021 koronapasienter hadde fram til da fått respiratorbehandling.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)