Øystein Østre fra Senterpartiet er i Smaalenene Avis og melder om behov for bygging av solcellepark over Monaryggens solside. At det er behov for mer produksjon av solstrøm her i Indre Østfold er vi enig i. Hvilke arealer som burde brukes først, er vi ikke enig om. Senterpartiet stemte nei til MDGs interpellasjon tidligere i strømkrisen.

Der etterspurte vi tiltak som kunne bidra til å styrke innbyggernes og kommunens egenproduksjon av solkraft, gjennom utbygging av solcelleanlegg. Blant forslagene var det ønske om å se på bistand til privatpersoner for å investere i solceller, redusere strømforbruk i næringsbygg gjennom solcelleanlegg og bygge opp produksjonen internt i kommunen. Andre forslag var eksempelvis:

– Indre Østfold kommune skal utrede mulighet for å stimulere til etablering av solcelleanlegg på eksisterende bygningsmasser på landbrukseiendommer gjennom bistand på søknader til Innovasjon Norge og ENOVA..

– Indre Østfold kommune skal vurdere å anlegge solcelleanlegg, solfangere og andre tiltak på sin eksisterende bygningsmasse, hvor det er egnet.

– Indre Østfold kommune skal ha inne etablering av energisparende tiltak og etablering av solcelleanlegg og solfangere som del av alle nye byggeprosjekter i kommunen.

– Indre Østfold skal jobbe frem en strategi for fornybar energi for kommunen(...) og hvordan dette kan utformes skånsomt for natur og arealbruk.

Det som skiller forslaget til Miljøpartiet fra Senterpartiets “visjoner” er at vi foreslår å se på de allerede nedbygde flatene i kommunen, kreve mer entreprenører og byggherrer å inkludere strømproduksjon som del av bygningsmassen- og - i tillegg til å produsere mer, øke intensivene til å spare mer strøm.

Øystein Østre etterlyser å være visjonære, og legger frem dette som en vinn-vinn-situasjon. Senterpartiet syns ikke det var visjonært nok å tenke på dette for under et år siden. Nå som det står en næringspartner på trappene og vil tilby sine tjenester, mot at de får bygge ned «ubrukelige» og «billige» areal, kommer visjonene fram hos Senterpartiet. Tradisjonen tro - i forhold til utbygging er det naturen som er billigst og mest lønnsom å bygge ned.

Det er ingenting visjonært med en politiker som legger alt til rette for næringsinteresser som grønnvasker. Disse 'visjonære' prosjektene bygger ned natur som klimatiltak. Vi vet godt at nedbygging av skogarealer og natur ikke er klimavennlig. Slik nedbygging bidrar negativt på flere måter: tap av naturmangfold og truede arter, klimagassutslipp fra ødelagt skogbunn og tapte turområder for befolkningen.

Av arealene som det etterlyses finnes det uendelig mengder industritak, boligtak, offentlige tak på bygninger, parkeringsplasser, infrastruktur og låvetak man burde benytte seg av først. Dette gir ikke alltid inntjening til en næringsaktør. Vi kan lese at den primære interessen handler om å bygge ut store anleggsparker med egen inntjening på billige areal. Her må kommunen være visjonær og faktisk kreve utbygging på tette areal, bygge selv på egne bygg og legge føringer for videre strategisk utbygging.

Vi vet godt at nedbygging av natur ikke gagner oss i lengden. Visjoner må bygges på den kunnskapen vi har. Vi blir gjerne med Østre å tenke fremover på energikrisen,men da med en lengre sikt enn den kortsiktige tanken om å bygge ned enda mer natur.

Dette leserbrevet svarer på denne tidligere artikkelen:

Øystein vil kle denne store åsen med solceller – kan produsere nok strøm til 400 eneboliger i året