Etter hendelsen i Spydeberg skulle aldri Rune holde nattestengt –så kom viruset

Ikke siden julaften 1991 hadde bensinstasjon-kongen Rune Andersen hatt nattestengt. Så kom koronaen – og satte nattlig krok på døra.