Tirsdag vedtok et flertall i kommunestyret å bruke 220 millioner til totalrehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt ny parallell ved Hovin skole.

Prosjekteringa er klar og etter en siste kvalitetskontroll vil oppdraget for rehabiliteringa sendes ut på anbud. Derfor støttet ikke vi Fremskrittpartiets forslag om at administrasjonen til sommeren skal legge fram handlingsplan for veien videre.

Vi vil ikke være med på vedtak som kan oppfattes som en sovepute. Etter 20 år med stillstand trengs det mer enn noe annet handling i Spydeberg.

Vi reagerer derfor på at avisen velger å fremstille det som at vi ikke ønsker fremgang, for det motsatte ble ettertrykkelig presisert fra talerstolen: Vi er utålmodige og vil ha raskere framdrift enn å vente på en plan til sommeren.

Vår største bekymring etter behandling av skolebehovsplanen er allikevel Høyres tvetydighet da de ble utfordret på om de ville stoppe hele rehabiliteringa på Hovin dersom de vant valget til høsten. Det kunne de ikke utelukke. Det vil i så fall skyve skole i Spydeberg ut i det blå for n’te gang.