Et skilt med «privat» passer ikke inn her som har vært et område for allemannsretten i en rekke år

Av