Erik Unaas er stolt over sitt nye verv

Erik Unaas er foreslått av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité til å sitte i Frivillighet Norges styre.

Erik Unaas er foreslått av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité til å sitte i Frivillighet Norges styre. Foto:

Erik Unaas er valgt inn i styret til Frivillighet Norge.

DEL

Tidligere Eidsberg ordfører Erik Unaas er innstilt som styremedlem i Frivillighet Norge. Organisasjonen er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.

– Jeg har jo sammenhengende vært involvert i frivillighet siden jeg kom med i 1. Askim speidertropp som 11-åring, sier Erik Unaas.

– Som ordfører tror jeg at jeg besøkte et frivillig arrangement i snitt hver eneste dag. Nettopp det at så mange nordmenn dag etter dag legger ned masse tid, uten betaling, for at mange andre skal føle trivsel, trygghet og tilhørighet, er en av de aller største kvalitetene i det norske samfunnet. Det får jeg nå muligheten til å være med og utvikle videre, sier Unaas.

Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som har over 50 000 lokallag i hele Norge.

– Det er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som har foreslått meg inn i styret. Det er jeg stolt over. Med ny, mer fleksibel arbeidshverdag, hadde jeg muligheter til å si ja.

– Og så er det alltid bra når noen fra Indre Østfold oppnevnes i slike nasjonale styrer, råd og utvalg. Det gir igjen nye nettverk, kontakter, ideer og muligheter for vår region.

Artikkeltags