Marker – jordbrukskommune?

Det sies at det skal bygges 60 – 70 leiligheter ved Ysterud i Marker. Og at dette går ut over dyrket jord.

Stemmer det?

Hvis ja – skremmer det, og jeg undres: Hva i all verden driver de med, de med ansvar?

Er ikke Senterpartiet med og styrer her? Jeg trodde de tok ansvar i forhold til bl.a. vern av dyrket / dyrkbar jord. Og de øvrige politikerne våre; bruk den klokskap de har fått.

For mange år siden hørte jeg et foredrag av en professor ved Landbrukshøyskolen i Ås (det het så den gang). Professoren snakket om matsituasjonen her, og ellers i verden. Han poengterte sterkt at hver kvadratmeter dyrkbar jord er gull verdt.

Påstanden hans er neppe blitt mindre aktuell nå!

Jeg tenker at fungerende rådmann Østenby også burde reagere på slike planer. Han har vel utdannelse fra nevnte læreanstalt i Ås.

Jeg var forhindret i å høre orienteringen i Marker rådhus nylig, men støtter meg til referat i lokalavisen den 13. september. Artikkelen siterte flere rare og dels selvmotsigende utsagn.

Avisartikkelen hadde med noen spørsmål om saken. Det finnes mange flere.

Nytt boligfelt skal lokke flere innbyggere til bygda – nabo protesterer kraftig

Planlegger 68 nye boliger med takterrasse og sjøutsikt – tror på byggestart om ett år

Tomtesalg førte til inntektshopp for 78 år gammel pensjonist

Ektepar protesterer mot planlagt boligfelt rett ved sitt drømmehjem: – Må vi bo ved en byggeplass de neste årene?