Den siste tiden har det vært mye snakk og skriving om kutt i skolebudsjettene. Om det skal brukes penger på grendeskoler eller sammenslåing. MEN det har vært veldig lite snakk om det foreslåtte kuttet til barnehage sektoren i kommunen.

Det foreslås å kutte 5,55 millioner fra barnehagesektoren.
3,6 millioner skal «spares» ved å legge ned 27 plasser på bekkeblommen barnehage.
1 million skal spares inn på vikarbruk.

0,5 millioner skal spares inn på tilbud til barn med tiltak/særskilte behov.
støtten på 0,45 millioner til åpen barnehage fjernes.

Disse budsjettkuttene vil føre til at kommunestyrets ambisjon fra barnehagebehovsplan, vedtatt 1.desember 2021, om å ha fleksible løsninger og dekke mest mulig av det reelle barnehage behovet til enhver tid vil skrotes allerede etter et år.

Følgende av kuttene vil være blant annet at INGEN får barnehageplass gjennom løpende opptak.
Pr 12.12.2022 er antallet på venteliste 126 barn hvorav 35 av barna ønsker plass før 31.desember 2022. Altså 126 familier som ikke får barnehageplass til den tiden de ønsker og har behov for. Med de følger det har for økonomi og familiesituasjonen.

Dette kan være tilflyttere. Familier hvor man av ulike grunner ikke har fått levert søknad i tide. Familier som har søkt til tiden, men hvor barnet er født for sent til å ha lovbestemt rett til barnehage plass det gitte året.

Dette vil også påvirke de særlig sårbare barna. Barn som kommer fra kriserammede hjem. Barn som barnevernet trenger plass til. Barn som trenger til hørlighet, faste rutiner, trygge rammer å utvikle seg i, venner og lek. Barn som av ulike grunner rett og slett trenger å få være barn.

Er dette virkelig greit?
Skal vi skjære ned barnehage tilbudet på en slik måte at vi ikke har romslighet for noe?
Skal vi lage enda mer tidspress, stress og utfordringer for de hverdagsheltene som jobber i sektoren? Tørr vi å risikere at sykefraværet går ytterligere opp, samtidig som vi fjerner ressurser til å sette inn vikarer når det trengs?

Det er helt klart at skole er viktig, men har vi glemt viktigheten av de 1000 første dagene i livet?
Er ikke politikerne i Indre Østfold kommune villige til å kjempe for barna våre? Er vi ikke villige til å investere i forebygging fremfor reparasjon og plastring senere i livene til disse barna.