Enorm respons på gaveutdeling – disse fikk penger

Andresen Bil sin koronastøtte til frivillige lag og forening slo virkelig an. Over 100 sendte inn forslag. Nå er pengene fordelt.