Enok Kjærnsbekk hadde sammen med kona Anne Lise tatt turen til Meiereibyen for å få med seg at snublesteinen ble lagt ned i ettermiddag. Kjærnsbekk, som var fem år da 2. verdenskrig startet, er vokst opp på gården Tjernsbekk i Vidnes. Han husker godt den omreisende kramkaren.

Den mystiske jøden var den eneste i Indre Østfold – nå får han minnestein

Husker kramkaren

– Ja, jeg husker at han kom omtrent en gang i måneden, da brettet han ut lakenet hvor han hadde sakene sine, og varer som mor hadde bestilt.

Enoks mor Alma hadde jobbet som sydame på Molstad i Oslo i 10 år, og fortsatte virksomheten da hun kom til Skiptvet.

– Hun var veldig god til å sy dresser, og reiste rundt på gårdene og sydde for folk. Alt hun trengte av stoff og trådsneller bestilte hun hos Abosh, minnes Enok.

Det var når Abosh hadde vært i Sarpsborg at han tok turen til Tjernsbekk.

– Han kom med «»Krabba», jeg husker han kom med lakenet sitt oppover bakkene fra Glennetangen, sier Kjærnsbekk.

Markering

Siden kramkaren Abosh leide to rom i Skipperudkroken, valgte Skiptvet kommune legge steinen ved rådhuset, hvor det er brostein.

– Vi vil også sette opp en informasjonstavle, sa ordfører Anne-Grethe Larsen.

Som bakgrunn for lenseteatret har Kristin Lyhmann samlet inn stoff om den jødiske kramkaren, og hun hadde historier å dele.

– Ifølge jødisk tradisjon dør man to ganger, den andre gangen er den siste gangen noen sier navnet ditt. Abosch lever fortsatt her i Skiptvet, sa hun.

Abraham Marcus Abosch ble arrestert først i november 1942, men løslatt på grunn av sin høye alder. Han ble imidlertid tatt igjen i slutten av måneden, og sendt med Donau samme dag.

– Han mente Tyskland var en vennligsinnet og kultivert nasjon. Han så ingen fare ved deportasjonen, fortalte Lyhmann, som samtidig minnet på at det var bare norske tjenestemenn som pågrep og deporterte jødene.

Hadde formue

Prosjektleder Dag Kopperud fra Jødisk museum kom også med opplysninger om Abosch som skjetvingene ikke kjente fra før.

– Etter krigen lyktes det Tilbakeføringskontoret for inndratte jødiske formuer å oppspore en god del av formuen på 11.000 kroner. Det ble søkt om midler til minnesmerket over krigens ofre. Men søknaden ble ikke innvilget før i 1951. Da gikk midlene til pleiehjemmets fond, opplyste Kopperud.

Kunstprosjekt

Snublestein er et kunstprosjekt for å minnes jøder som ble drept under 2. verdenskrig. En messingplate støpes ned i fortauet hvor jøder bodde før de ble deportert og drept. Prosjektet startet i Tyskland i 1993, og nærmere 75.000 snublesteiner er satt ned i 27 land i Europa.

I Norge har Jødisk museum i samarbeid med kommunene hittil montert 721 snublesteiner, og i disse dager blir de 39 siste minneplatene satt opp. Abraham Marcus Abosh har fått sin stein i Skiptvet.