I et forsøk på å vise handlekraft, noe gruppelderne også fremhever i sitt innlegg i dag, har altså AP og SP det plutselig svært travelt med å pusse opp Hovin skole. Så travelt at sunn fornuft, samt kommunens kunder og eieres ønsker, blir totalt overkjørt.

For husk at det er det vi er. Som kunder ønsker vi oss best mulig tjenester, som eiere at våre investeringer, i form av skatter og avgifter, forvaltes fornuftig. Her blir det strykkarakter både fra meg som kunde og som eier.

Som Håvard Jensen skriver, de får ingen takkekort fra oss foreldre.

Jeg vil heller at min yngste datter skal få begynne på en splitter ny og fremtidsrettet skole i 2026 enn at mine to mellomste barn skal måtte gå sine siste år på en byggeplass. Bare fordi posisjonen ønsker å forsøke å vise handlekraft, ved å pusse opp og bygge på i noe som virker som et lite gjennomtenkt og fremtidsrettet prosjekt.

Ja, vi trenger handling. Men vi trenger nye og fremtidsrettede skoler. Det er en av kommunens viktigste tjenester til oss kunder og eiere!