Kostbart avløp

Kommunestyrerepresentant Frank Finstad er bekymra for at kostnadene rundt innbyggernes avløp skal bli dyrt å handtere. Vi skal rydde opp i anlegg som er tilpasset andre krav enn dagens. Samtidig skal vi forberede oss for krav vi vet kommer, som er krevende både teknologisk og økonomisk. For oss som er glad i tall og regnestykker, er likevel ikke dette noe som ødelegger nattesøvnen.

VEAS, som renser avløpet til bortimot en million nordmenn ved Oslofjorden, har ambisjoner om at avløp skal gå fra selvkost til inntekt innen 2040. Mye må løses før det skjer, men vi bør merke oss dette målet. Samtidig bør alle lese mulighetsstudiet som fagfolk i kommunen vår har laget. Der står følgende:

«Nye Revaug RA skal bli en høyteknologisk «ressursfabrikk» som innfrir eksisterende og framtidige rensekrav. I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet. Gjenvinning av fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme i avløpsvannet, samt produksjon av elektrisitet vil også bli svært viktig.»

Alle godt utviklede land i Europa står i samme situasjon. Teknologiske og økonomiske utfordringer rundt forurensning av hav er tema i nyhetsbildet over alt. Vi er i godt selskap.

Selvkostprinsippet er eneste mulighet å løse dette på. I vår kommune skal over 18.000 abonnenter dele på regninga, stort sett etter størrelse og bruk. Investert beløp avskrives over tiltakets levetid. Det betyr at en betydelig del av kostnaden fordeles over svært lang tid. En investering på en milliard, betyr derfor ikke så mange tusenlapper per abonnent per år. Hvis vi legger Veas ambisiøse mål til grunn, så vil vi få god drahjelp til å redusere årlig kostnad om 20 år.

Vi er i omstilling på mange avgjørende områder for tida. Det er avgjørende at alle med makt og myndighet forholder seg til den kunnskap som til enhver tid finnes. Ingen oppgave løses lettere ved å hoppe på antagelser og synsing. I Indre Østfold kommune har vi store utfordringer. Heldigvis har vi også en engasjert og kunnskapsrik organisasjon som er opptatt av resultater. Det bør verken politikere eller andre innbyggere tvile på.

Kan påføre innbyggerne vann og kloakkavgift på opp mot 50.000 i året