Elin (35) skulle bare en tur på butikken. Det ble en svært ubehagelig korona-opplevelse

Av

I alle år har de blitt sett på som «flinke og pliktoppfyllende». Nå opplever adopterte fra Øst-Asia korona-rasisme.