– Generasjonen som nå er fra 80 år og oppover har fortjent å bli behandlet på en verdig og godt måte

Frank Finstad.

Frank Finstad.

Av
DEL

Valg 2019Mange vil mene at eldreomsorgen i dagens Indre Østfold kommuner er god. I Askim blant annet har man forskyvet tidspunktet på når beboerne spiser middag på Løkentunet, slik at de får den servert senere på ettermiddagen i stedet for midt på dagen.

Samtlige partier påpeker hvor viktig eldreomsorgen er i kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad, som fra 1.1.2020 blir en kommune.

På hvert sted har kommunene gode hjemmetilbud/pleie og omsorgstjeneste, mens samtlige av dagens kommuner har hvert sitt sykehjem. I tillegg har man Helsehuset og dertil tilhørende legevakt i bygningene til det tidligere sykehuset i Askim. Dessuten finnes Edwin Ruuds hospital i Eidsberg. Da skulle vel alt ligge til rette for et enda bedre helsevesen og eldreomsorg i den nye storkommunen, men så enkelt er det ikke.

Det er mye som ikke er på plass i dag og det er enda mer som må legges til rette før den nye kommunen kan få en eldreomsorg man kan være stolt av. Uansett tror jeg man kan komme dit, men både politikere og administrasjon må erkjenne problemstillinger og utfordringer.

Deretter må man gå sammen for å få en eldreomsorg som brukerne, pårørende, ansatte og arbeidsgiveren sammen kan være godt fornøyde med.

Det finnes sikkert mange eldre og pårørende som er trygge og fornøyde med situasjonen som de befinner seg i, men det er altfor mange pasienter som er både redde og utsatt for vilkårlig behandling, spesielt etter at de har vært til behandling på sykehus.

Mange har kanskje behov for opphold på Helsehuset eller lignende, men av ulike årsaker havner de på andre avdelinger som kortids rehabilitering. Her kunne det vært trukket fram en rekke eksempler. Poenget er ikke å kritisere, men å finne løsninger slik at situasjonen kan bli bedre.

Husk at den generasjonen som nå er fra 80 år og oppover har fortjent å bli behandlet på en verdig og godt måte. De har selv vært med på å bygge landet og kommunen. Det er ikke verdig at mange av disse og deres pårørende skal kjenne på stress og påkjenninger fordi kommunene/kommunen ikke har kapasitet eller økonomi til å ta seg godt nok av sine innbyggere.

Derfor mener jeg at politikerne uansett parti, må bevilge nok penger og legge forholdene til rette slik at den nye kommunen kan gi en effektiv og strømlinjeformet eldreomsorg. Likeså må administrasjonen følge opp både vedtak og politiske signaler. Konkrete forslag og plan for hva som kan gjøres bør komme i det utvalget som har ansvaret for eldreomsorgen i den nye kommunen.

Eldreomsorg er et prioritert område for Indre Østfold Høyre, som ønsker å sette den eldre og de pårørende i fokus.

Artikkeltags