Ikke livstruende for kvinne (25) etter front mot front kollisjon

Kvinnen ble alvorlig skadet og er fortsatt innlagt ved Oslo universitetssykehus