Gå til sidens hovedinnhold

Sender elevene på tur til vitensenter - har ikke gjort opp for seg

Inspiria vitensenter kan si nei til Eidsberg-elever

Artikkelen er over 6 år gammel

Eidsberg ungdomsskole skal til Inspiria vitensenter i juni, men regningen er ikke betalt.

SARPSBORG: Det opplyser administrerende direktør ved Inspiria Science Center, Geir Endregard, til Smaalenenes Avis.

– Vi vet imidlertid hvor gunstig besøket er for elevene og lærerne. Derfor lar vi det går sin gang, sier han.

Ifølge Endregard er Eidsberg kommune den eneste kommunen som ikke har betalt sitt beløp for 2014 (155.000 kroner). Eidsberg har kun betalt 80.000 kroner.

Også Rygge ut

Eidsberg valgte nylig å trekke seg fra Inspiria. Kommunen synes det har blitt for dyrt. Neste år ville Eidsberg måttet ut med 211.000 kroner. Rygge har fra tidligere sagt opp avtalen fra 1. august 2016.

Endregard stiller seg undrende til Eidsberg kommunes behandling av denne saken.

– På eiermøtet den 9. mars, der nettopp skolebetalingen var et viktig punkt på agendaen, var 16 av 19 eiere til stede. Eidsberg var blant de tre som ikke deltok. Møtet ble til etter at blant annet Eidsberg uttrykte bekymring i fjor, sier Endregard.

– Møtet konkluderte enstemmig med at Inspiria må fortsette dagens tilbud til skolene i Østfold, fordi rektorer, lærere og elever melder at det fungerer så godt. Som en ordfører sa: «Jeg har sjekket, og det er ikke mulig for oss å levere en slik forsterkning i realfag til samme pris som vi betaler for opplegget ved Inspiria».
Inspiria hadde et møte med rådmennene i Indre Østfold 18. mars. Endregard fortsetter:

– Her var det tydelig at rådmennene mente vi hadde kommet IØ-kommunene i møte når det gjelder skolebetalingen. Vi kunne vise til disse vedtakene

Opptrapping av betaling stopper etter 2016, deretter kun indeksregulering.

Langsiktig gjeld på 77 millioner kroner håndteres av selskapet i samarbeid med de to store eierne (Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune).

Har sponset Eidsberg

– Våre busskostnader for frakt av elever og lærere fra Eidsberg-skolene til vitensenteret er på over 80.000 kroner i året – mer enn hva Eidsberg har betalt totalt sett. I praksis har vi og andre kommuner sponset Eidsbergs deltakelse disse årene. For det er faktisk slik at alle kommuner betaler lik sats, uansett transportkostnaden. Her har kommunene i ytre Østfold solidarisk godtatt likhetsprinsippet selv om busskostnaden for eksempel til Fredrikstad er cirka 25 prosent av det den er for Eidsberg-skolene.

– Frykter du at flere følger Eidsbergs eksempel?


– Nei, signalene er de motsatte. På eiermøtet var det bred enighet om at vi er på riktig spor, sier direktøren.

Gjorde det klart

Virksomhetsleder for skolesektoren i Eidsberg, Jan-Erik Buer, bekrefter at Eidsberg ikke har betalt mer enn 80.000 kroner for 2014 (mens kravet fra Inspiria er på 155.000).

– Betalingen er i tråd med vedtaket som ble fattet av Eidsberg kommune. Dette var oppe til politisk behandling i fjor. Beløpet er det samme som Eidsberg har betalt helt fra starten av, sier han.

– Inspiria-direktøren etterlyser hvor det ble av Eidsberg kommune på eiermøtet. Kommentar?

– Det hadde trolig sammenheng med timeplaner. I hvert fall ble det ikke aktuelt for egen del å dra. Når det er sagt har vi hatt et møte med direktør Endregard, hvor vi gjorde klart hvor Eidsberg sto. Vår endring kan derfor ikke ha kommet som noen stor nyhet, sier Buer.
 

Kommentarer til denne saken