Mysen kornsilo får ikke sette opp ny lagerhall – den er for stygg

Mysen kornsilo ønsket å sette opp en ny lagerhall, og søkte om lov i Eidsberg kommune. Avslaget hadde estetiske grunner.