Denne ettermiddagen må du være forberedt på militærkolonne gjennom Trøgstad, Eidsberg og Rakkestad. Det melder Statens vegvesen.

Kolonnen starter på Jørstadmoen ved Lillehammer ved 13-tiden og er ventet framme i Fredrikstad ved 16-tiden. Det er kun snakk om en kolonne.

«Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. Militært personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene som det kom inn. Det må forventes forsinkelser på det aktuelle vegnettet ut november måned på som følge av dette. En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Det er ikke lov å hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne. Vi ber alle trafikanter være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til hverandre. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt», heter det i veivesenets melding.