1 SAMLET: Elin Tønsberg (56), Ingebjørg Tønsberg         (53), Marianne Tønsberg-Lothe (62), Unni Tønsberg Kvisler (57), Evelyn Tønsberg (50), Bjørn Terje Tønsberg (64), Kai Normann Tønsberg (63) og Rolf Wilhelm Tønsberg (59) ble alle døpt samme dag i 1966, den 22. september. Her er de        sammen med tante og fadder Elisabeth Løe (78)  2 FADDERE: Ragnhild Thorsen (72) og Elisabeth Løe (78) var begge faddere for søskenflokken.   3 SKJEER: Unni Tønsberg Kvisler og Marianne Tøns          berg-Lothe viser fram dåpsskjeene sine fra 1966.

Døpte åtte søsken på samme dag: - Ikke alle kommer inn i dåpsklærne sine

Publisert