Mener det er stor ras- og steinsprangfare ved ny enebolig - nå kan lokalt firma få en smekk

Hvis Marker Anlegg as ikke sikrer og rensker berget etter sprengningsarbeidene på eiendommen Bergheimveien 42, kan firmaet bli ilagt tvangsmulkt.