Mattilsynet reagerte på det de fant på kjøkkenet hos sykehjemmet

Kjøkkenet lager mat til sykehjemsbeboere, hjemmeboende eldre og har catering til møter og sammenkomster. Nå har Mattilsynet vært på stedet med krav om utbedringer.