Har funnet leire i taket på Nordbytunnelen – veivesenet må utvide nattestengingen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Arbeidene i det nordgående løpet i Nordbytunnelen på E6 krever at entreprenøren også utfører oppgaver i sørgående løp. I utgangspunktet var det planlagt at også det sydgående løpet skulle stenges noen netter i løpet av høsten, og at all trafikken skulle kjøre om Nessetveien.

Sikkerhet

Fredag melder Statens vegvesen at det er funnet leire i forbindelse med fjelluttak i tunnelen, og at periodene med nattestenging må utvides fra seks til ni netter.

Dermed blir begge løp i Nordbytunnelen nattestengt til og med natt til tirsdag 7. november.

– Helstenging av tunnelen vil medføre økt trafikk nattestid på omkjøringsvei fv. 156. Vi har forståelse for at dette medfører mer støy om natten for naboene, men arbeidene er av en slik art at begge tunnelløp må stenges mens de pågår, og funnet av leire gjør arbeidet mer tidkrevende, melder Vegvesenet.

LES MER: Anbefaler omkjøring gjennom Hobøl for å unngå kø på E6

I RUTE: Statens vegvesen er i rute for gjenåpning av Nordbytunnelens nordgående løp den 4. desember.

I RUTE: Statens vegvesen er i rute for gjenåpning av Nordbytunnelens nordgående løp den 4. desember. Foto:

Ifølge prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen er det første gang i løpet av høstens oppgraderinger i Nordbytunnelen at det har dukket opp leire.

LES MER: Folk rygger på E6 og kjører av i påkjøringsrampa for å slippe køen

– Fjell er umulig å forutsi på forhånd, og det hender at vi finner leire. Det ligger ikke noe dramatikk i dette, men vi må sikre med ekstra bolter, både med tanke på sikkerheten til de som utfører arbeidet og sikkerheten i tunnelen generelt, sier han til Østlandets Blad.

TEKNISKE ROM: Nå arbeider vegvesenet med å utvide tekniske rom mellom de to tunnelløpene.

TEKNISKE ROM: Nå arbeider vegvesenet med å utvide tekniske rom mellom de to tunnelløpene. Foto:

Fjerner masse

Leiren dukket opp i forbindelse med masseuttak mellom tunnelløpene for å utvide tekniske rom.

– Det vi har funnet nå har vi kontroll på. Men det krever ekstra sikring, og den sikringen må vi gjøre fra sydgående løp, forteller han.

Det er mye masse som skal fraktes ut av tunnelen.

– Vi tar ut 1350 kubikk med masse, tilsvarende 300 elefanter i volum. Vi driver også med bergsikring bak tunnelelementene og skal inn med en masse bolter. Og vi jobber med brannsikring av 3000 kvadratmeter med tunnel tak. Vi jobber iherdig mot den 4.12, og det skal vi klare, sier han.

LES MER: Politiet reagerer på hvordan bilister oppfører seg når ting skjer i trafikken

Etter gjenåpningen 4. desember vil arbeidene i all hovedsak foregå om natten med et stengt tunnelløp og toveis trafikk i det andre. Også neste år blir det en periode med ett stengt tunnelløp hele døgnet. Etter planen skal hele tunnelen ferdigstilles våren 2019.

STORE ARBEIDER: Masser tilsvarende volumet av 300 elefanter skal ut av tunnelen.

STORE ARBEIDER: Masser tilsvarende volumet av 300 elefanter skal ut av tunnelen. Foto:

Stenging uke 44 og 45

Tunnelen er helstengt kl. 21:00-04:30 følgende netter:

  • Natt til torsdag 2 nov, natt til fredag 3 nov
  • Natt til mandag 6 nov og natt til tirsdag 7 nov
  • Når tunnelen er helt stengt ledes all trafikk via fv. 156. Nessetveien.

 I helgen er tunnelen helstengt kl. 21:00-07:45 følgende netter:

  • Natt til lørdag 4 nov og søndag 5 nov

Disse arbeidene skal gjøres når tunnelen er nattestengt:

  • Sikringsarbeider bak hvelv i forbindelse med tekniske rom.
  • Festing av veggelementer.
  • Montere midlertidig stålkonstruksjon for veggelementer.
  • Støpe diverse fundamenter.
  • Kappe/bytte bolter på veggelementer.
  • Fjerning av leiremasser.

Artikkeltags