Forslag til bompengeordning for ny E18 gjennom Ås og Ski kan bli lagt frem til høsten – nå har grunneierne fått nabovarsel om befaringer

Statens vegvesen er avhengige av å få vedtatt en bompengeløsning for å kunne starte arbeidet med ny E18 mellom Retvet og Vinterbro. Forslaget kan komme i høst.