Tallet gjelder for befolkningen ekskludert studenter, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). På landsbasis er tallet 11 prosent. En nedgang de siste årene fra 11,2. Rapporten gjelder for årene 2017–2020.

Verre i Indre Østfold

I Indre Østfold kommune er tallet 12,2. Det er høyere nivå enn både landsgjennomsnittet og Viken fylkeskommune. Det er også høyere enn kommunene Skiptvet og Marker som har 10,2 prosent.

Verst stilt i Østfold er Sarpsborg og Halden med 14,2 prosent, mens Fredrikstad har 14 prosent. Best stilt i Østfold er Hvaler med 7,7 prosent og Råde med 8 prosent.

Disse er fattige

– Vi bruker lavinntektsgrensen, som vi setter til 60 prosent av medianen, sier Aurora Hattrem i SSB til Klassekampen om når en blir regnet som fattig i Norge.

– I 2020 var medianinntekten på 402.000 kroner etter skatt, så 60 prosent av dette er 241.000 kroner for en enslig person. Lavinntektsgrensen er en av flere indikatorer på fattigdom i Norge.

Sammen med mottakere av supplerende stønad og personer med nedsatt arbeidsevne, er det uføretrygdede som har opplevd størst økning i andelen med lav inntekt i perioden 2017-2020, viser rapporten.

Uføretrygdede henger også etter i den generelle inntektsutviklingen.