74 kaniner sultet og mange var i dårlig fysisk forfatning – flere av dyra måtte avlives

En østfolding er fratatt 74 kaniner etter at dyra ikke fikk nødvendig pleie og stell. Det endte med avliving for flere av dyra.