Ulovlig kastrering og for dårlig stell – lokal grisebonde må i fengsel

Bonden godtok kun inspeksjon fra Mattilsynet dersom det var varslet i god tid på forhånd.