Har 50-60 hunder i ett privathus

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ei Ringsaker-kvinne har mellom 50 og 60 hunder i huset sitt. Mange hunder er innestengt i små transportbur i opptil 18 timer i døgnet. Nå krever Mattilsynet at kvinnen reduserer antall hunder til maks 20.

DEL

Kvinnens hundehold dreier seg om forskjellig miniatyrhunderaser. 32 hunder var oppstallet i små transportbur, seinest ved en inspeksjon i fjor høst, viser dokumenter fra Mattilsynet. Kvinnen har hundene i husets kjeller og et rom i første etasje. Det skriver Ringsaker Blad.

– Svært kritikkverdig

– Oppstalling i små lukkede bur innendørs bør kun brukes unntaksvis. Oppstallingsforholdene i dyreholdet ditt, der små transportbur brukes til oppstalling av hunder opptil 18 timer i døgnet, er svært kritikkverdig og i strid med dyrevelferdsloven om dyrs levemiljø, heter det i en tilsynsrapport fra Mattilsynet.

Les også: Bonde nektet å godta tvangsmulkt på 132.000 kroner

Mattilsynet viser til at alle hunder har krav på mosjon og få drive annen meningsfull aktivitet hver eneste dag, enten de er små, store, valper, voksen eller gamle.

– Mosjon og aktivisering av hundene i dyreholdet ditt fremstår som svært mangelfull. Hundene slippes ut i hundegårdene 2–3 ganger daglig, her er de for seg selv og aktiviseres ikke på noen måte av dyreeier. Det meste av døgnet ligger mange av hundene innelukket i burene sine, uten aktivitet eller annen stimulans, skriver Mattilsynet i sin tilsynsrapport.

Over langt tid: Helt siden 2010 har Mattilsynet vært på tilsyn. Antall hunder har de to siste årene ligget stabilt på mellom 50 og 60 viser Mattilsynets dokumenter. Bildene er fra et av Mattilsynets tilsyn hos kvinnen i 2014, men viser forholdene for hundene også da Mattilsynet var der i fjor høst.Foto: Mattilsynet

Over langt tid: Helt siden 2010 har Mattilsynet vært på tilsyn. Antall hunder har de to siste årene ligget stabilt på mellom 50 og 60 viser Mattilsynets dokumenter. Bildene er fra et av Mattilsynets tilsyn hos kvinnen i 2014, men viser forholdene for hundene også da Mattilsynet var der i fjor høst.Foto: Mattilsynet

Har pågått siden 2010

Mattilsynet var på tilsyn hos kvinnen allerede i 2010. Bare de to siste årene har Mattilsynet gjennomført seks inspeksjoner av kvinnens hundehold. Antall hunder har da ligget stabilt på mellom 50 og 60, viser Mattilsynet dokumenter.

– Dette er en sak som har pågått lenge. Mattilsynet har vært der mye og vi har prøvd å få til en forsvarlig reduksjon i antall hunder, sier seniorinspektør og veterinær i Mattilsynet avdeling Mjøsområdet, Tor Egil Furu.

Les også: Reddet hundevalper som ble forsøkt smuglet inn i landet fra å bli avlivet

Mattilsynets tidligere vedtak om å redusere antall hunder og ikke bruke små transportbur til oppstalling har ikke blitt etterkommet, ifølge Mattilsynet.

Furu opplyser at kvinnen i stor grad er alene med ansvaret for hundene, men har en del hjelp til lufting og stell.

– 50 til 60 hunder er et stort antall å ha i et privat hushold, sier Furu.

Ifølge Furu får hundene tilstrekkelig med mat, men han viser samtidig til at godt tilsyn og stell omfatter mer enn de basale behovene som mat.

Skjerper kontrollen

Mattilsynet skjerper nå tonen overfor kvinnen, for å sikre velferden til hundene.

– Etter vår vurdering kan du ikke ha mer enn 20 hunder dersom du skal kunne gi hundene nødvendig og tilfredsstillende tilsyn, stell og levemiljø. Antall dyr må reduseres til 20. Dette er i tråd med det du selv har gitt uttrykk for i dine tilbakemeldinger til oss. 20 hunder vil kunne holdes i 1. etasje i huset uten bruk av kjeller. I tillegg er det nødvendig å ilegge forbud mot å drive avl på hundene, da du ikke har evnet å kvitte deg med valper du tidligere har avlet. Du stiller svært store krav til kjøpere av valper, slik at valpene ikke blir solgt. Dette er årsaken til det store antallet hunder i dyreholdet ditt i dag, skriver Mattilsynet.

Kvinnen har frist til 31. januar med å rette seg kravene fra Mattilsynet.

Advokat Ann Kristin Bogen på Stange skriver i en tilbakemelding til Mattilsynet at kvinnen har redusert dyreholdet sitt med 8 hunder siden Mattilsynet var der i oktober i fjor. Bogen ber på vegne av kvinnen bedt om en utsatt frist på tilbakemelding til Mattilsynet, og lover å komme tilbake med en redegjørelse rimelig raskt.

Bogen opplyser til RB at hun ikke kan kommentere saken på grunn av taushetsplikten. Hun kan heller ikke bekrefte eller avkrefte om hun er kvinnens advokat.

LES OGSÅ: – Mange går for lite tur med hunden

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken