Du kan miste fastlege-kontoret ditt

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette kan dessverre ramme mange pasienter i Trøgstad.

Indre Østfold Kommune ønsker å opprette et kommunalt drevet legekontor med utdanningsleger, samt at to leger som i dag praktiserer på hvert sitt kontor skal slå seg sammen til ett kontor. Slik kommunens administrasjon skisserer dette finner vi som arbeider på legekontorene idag (leger og helsesekretærer) dette meget opprivende.

Dette vil bety at mange pasienter må bytte legekontor og for mange pasienter er tilhørigheten til sitt legekontor veldig viktig.På et legekontor i Askim har de greid å finne en løsning som vi også ønsker oss ,og som er til det beste for pasientene. Hvorfor er det ikke vilje til å få til dette også på Skjønhaug?

Undertegnede er helsesekretær, ansatt på Trøgstad Legekontor i 35 år.Jeg ønsker å vise til brev min kollega, ansatt ved Skjønhaug Legekontori 19 år,hvor hun skriver et tydelig og informativt brev til Livsløpsutvalget - sendt 6/8-20.


Les brevet til politikerne her:

Tilbudet kan bli rasert. Jeg er veldig bekymret for fastlegesituasjonen i Trøgstad. I Trøgstad har vi i dag to legekontor: Begge legekontor har fine lokaler, sentral beliggenhet. Trøgstad Legekontor er en veldrevet praksis i over 20 år. Der jobber i dag: Hege Holand Hansen, hun har jobbet der i 23 år. Søren Larsen. Han sa opp, fra 1. mai, ønsket å pensjonere seg. Tror han har lovet å jobbe ut året.

De har to helsesekretærer som har jobbet der i over 30 år. Skjønhauglegene flyttet inn i nyoppussede romslige lokaler med kapasitet til tre leger, høsten 2016, med 10 års leiekontrakt. Der jobber: Haider Hussain. Han kjøpte praksisen i mars 2019. Til en høy pris. En praksis som kommunen kjøpte i oktober 2019.

Det siste året har Haider Hussain vært helt alene om daglig drift av praksisen, det har vært flere perioder hvor han har betjent begge fastlegelistene, i perioder har kommunen sørget for vikar i praksisen.Kommunen har nå fra 1. august, sørget for en lege i 60% i denne praksisen, hun er fast ansatt i kommunen. (Ble overtallig på Helsehuset, da de reduserte driften kraftig der)

Før hun begynte har vi hatt en vikar fra et vikarbyrå tre dager i uken fra uke til uke.

Slike løsninger er uholdbare på en fastlegeliste. En vikar bygger ikke relasjoner og tenker ikke langsiktig, slik en fastlege skal gjøre. Her er jeg ansatt som helsesekretær, har jobbet her i 19 år.

Hege Holand Hansen og Haider Hussain er interessert i å fortsette sine praksiser. Men de er avhengige av at kommunen samarbeider og sørger for lege i de praksisene som kommunen kjøper. De ønsker å få lov til å drive videre på hvert sitt legekontor. De har vært lojale mot kommunen og foreslått at kommunen ansetter kommunale leger som de kan dele kontor med og jobbe sammen med. Dette vil gi større stabilitet på legekontorene.Hege og Haider har fått oppsigelse/varsel om opphør av samarbeid fra kommunen.

De har fått beskjed om at eneste måten de kan fortsette sin legetjeneste på, er at de to slår seg sammen til et nytt privat legekontor, og at det dannes et annet nytt kommunalt kontor, senest 01.01.21 midt i pandemikrisen. Legene har IKKE blitt inkludert i å finne konstruktive løsninger. Løsningen kommunen skisserer høres kanskje enkel ut, men en praksis består av et utviklet samarbeid med helsesekretær og pasienter, ulike rutiner, ulikt utstyr osv.

For å få gjennomført det administrasjonen sier, blir det fullstendig opprivende for både leger, pasienter og sekretærer.Legene har sine rutiner og måter å løse oppgaver på, de er kjent med sine sekretærer, og rutiner i hvordan man samhandler er innarbeidet gjennom flere års praksis. Pasienten forholder seg ofte like mye til sekretærene som til legene. Det vil være utrolig krevende at absolutt alt av det som er bygd opp igjennom mange år nå bare skal raseres og kastes i søppelkassen, fordi Indre Østfold Kommune ønsker en helt ny oppbygging. Ingen, (bortsett fra administrasjonen) vet hva som blir bedre av at det dannes et privat kontor og et kommunalt kontor.

Hverken Hege Holand Hansen eller Haider Hussain ønsker dette. De har bedt om at kommunen lager avtaler med dem slik at de kan fortsette sine praksiser i samarbeid med en kommunalt ansatt lege. Dette øret hører ikke administrasjonen på, de fikk en måneds varsel på å takke ja til å slå seg sammen til et kontor, eller drive solopraksis.

De tvinges i stedet til solopraksis, noe som ingen lege egentlig ønsker. Vi har fra før alvorlig legemangel i Indre Østfold. Nå risikerer vi å miste de legene som allerede er her også. Dette er en alvorlig krise, og jeg synes det er viktig at politikerne kjenner til dette.Vi opplever at Indre Østfold Kommune kommer med en bulldoser og river ned alt det vi har bygd opp.

Unni Landfastøyen Torsøe

Helsesekretær hos Skjønhauglegene.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken