Indre østfolding skulle besøke onkelen på Ahus - kjørte 55 kilometer over fartsgrensen på E6

Follo tingrett lar nåde gå for rett og dømmer en fartsglad østfolding til samfunnsstraff, ikke fengsel, for å ha kjørt i 135 kilometer i timen på E6 nordgående i Ski.