Sarping krevde klekkelig erstatning av flislegger fra Indre Østfold

Flisene begynte å løsne etter kort tid. Sarpingen reklamerte på jobben som var gjort og krevde betydelig erstatning.