Distriktets russerevyer henger i en tynn tråd: – Vanskelig å gjennomføre